Start Nauczanie Ofiara Chrystusa a ofiary Starego Przymierza - cz. 1

Szczegóły kazania

Ofiara Chrystusa a ofiary Starego Przymierza - cz. 1

Odsyłacze:
Hbr 9:8-14; 1 J 1:7; J 4:23-24; 1 Kor. 2:9
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

Mówca: Moner Shaded

TYLKO OFIARA CHRYSTUSA daje ZBAWIENIE