Start Nauczanie Wiara i jej skutki

Szczegóły kazania

Wiara i jej skutki

Odsyłacze:
Hbr 11:1-4; J 5:24; Rdz 1:3; 4:4; Ps 18:2; 33:9
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

Mówca: Moner Shaded