Start Nauczanie Bohaterowie wiary cz. 2 - Henoch

Szczegóły kazania

Bohaterowie wiary cz. 2 - Henoch

Odsyłacze:
Hbr 11:5,6; Rdz 5:22; Ps 23:1,4; Rz 8:9,14-16; J 1:12,13; 6:44,65; Joba 1:6-8; 2 Kor 5:9
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

Mówca: Moner Shaded