Start Nauczanie Bieg do chwały

Szczegóły kazania

Bieg do chwały

Odsyłacze:
Hbr 12:1-3; Mt 6:24, 31-33, 14:24-33; Łk 22:31-32; Jn 15:5; Rz 5:1, 7:18-24; Iz 40:31; Ez 36:26-27
Flashplayer needs Javascript turned on