Start Nauczanie Herezja w Kościele. Jak ją rozpoznawać i na nią reagować?

Szczegóły kazania

Herezja w Kościele. Jak ją rozpoznawać i na nią reagować?

Odsyłacze:
Hbr 13:9-16, 12:5-6; Mt 7:15-23; Ef 2:8-9; 1 Kor 5:7; 2 Jn 10,11; 1 Tes 5:18; Dz 20:35
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

 

JAK BRONIMY SIĘ PRZED ZWODNICZĄ NAUKĄ?

  1. Umacniając serce łaską, nauką o Łasce Bożej.
  2. Napełniając swoje serce Słowem Bożym.
  3. Unikając ludzi, którzy głoszą herezje.
  4. Odłączając się od kościoła, który głosi błędną naukę.
  5. Znosząc pohańbienie, odrzucenie.
  6. Pamiętając, że nasza ojczyzna jest w niebie.
  7. Składając Bogu ofiarę pochwalną, dziękczynną.
  8. Służąc innym, otrzymujemy Boże błogosławieństwa i Bożą ochronę.