Start Nauczanie Relacje między przywódcami i członkami Kościoła

Szczegóły kazania

Relacje między przywódcami i członkami Kościoła

Odsyłacze:
Hbr 13:7, 17-25; Dz 20:28-30; III J 1:4; 1 Tes 2:19-20; Rz 5:1; Łk 2:14; Iz 40:11, 64:5; Jn 10:14-15, 15:4-5; Lb 6:23-26; Ez 3:16-21
Flashplayer needs Javascript turned on