Start Nauczanie Obrona Ewangelii cz. 1

Szczegóły kazania

Obrona Ewangelii cz. 1

Odsyłacze:
Ga 1:1-5,15; Jn 88:34,36, 18:33-37; Iz 55:11; Rz 5:1
Flashplayer needs Javascript turned on