Start Nauczanie Obrona Ewangelii cz. 2

Szczegóły kazania

Obrona Ewangelii cz. 2

Odsyłacze:
Ga 1:6-9, 6:1; Iz 55:1-3; Mr 4:14-17; Dz 17:10-11; Jn 7-11
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


W sprawach zasadniczych jedność;

w drugorzędnych wolność

i we wszystkim miłość.

Św. Augustyn