Start Nauczanie Obrona Ewangelii cz. 10 - Na cóż więc Prawo?

Szczegóły kazania

Obrona Ewangelii cz. 10 - Na cóż więc Prawo?

Odsyłacze:
Ga 3:19-25; Rz 3:20; Hbr 8:7,8, 10:28; 1 Jn 1:7; Łk 2:28-32; Jn 8:32,34-36, 14:26, 15:5; Kpł 11:44; Flp 4:13
Flashplayer needs Javascript turned on