Start Nauczanie Obrona Ewangelii cz. 13 - Z niewoli do synostwa

Szczegóły kazania

Obrona Ewangelii cz. 13 - Z niewoli do synostwa

Odsyłacze:
Ga 4:1-7, 3:28-29; Rz 2:17-20, 8:14-17; Jn 1:12, 8:12,36; Fil 4:13; Mt 7:16-20
Flashplayer needs Javascript turned on