Start Nauczanie Obrona Ewangelii cz. 14 - Szczere napominanie odchodzących od wiary

Szczegóły kazania

Obrona Ewangelii cz. 14 - Szczere napominanie odchodzących od wiary

Odsyłacze:
Ga 4:8-16; Wj 32:1-6; Rdz 4:1,17; Rz 5:8; 2 Kor 5:9
Flashplayer needs Javascript turned on