Start Nauczanie Obrona Ewangelii cz. 11 - Kim jestem w Chrystusie?

Szczegóły kazania

Obrona Ewangelii cz. 11 - Kim jestem w Chrystusie?

Odsyłacze:
Ga 3:13,14,23-29; Łk 2:29,30, 12:50; Kpł 11:44; Jn 14:26; Hbr 4:14-16; Rz 6:3,4; 1 Kor 10:2; Mt 22:10-13; 2 Kor 5:21
Flashplayer needs Javascript turned on