Start Nauczanie Dokąd ucieknę przed obliczem twoim? Cz. 2

Szczegóły kazania

Dokąd ucieknę przed obliczem twoim? Cz. 2

Odsyłacze:
Jon 1:2-6; Prz 14:12; Ps 50:15, 135:7; Mr 4:39,41; 1 Kor 10:13; Koh 3:11; Rz 1:19-23; Mt 7:13-14, 16:26; 2 Kor 4:3-4
Flashplayer needs Javascript turned on