Start Nauczanie Modlitwa uciśnionego człowieka Cz. 2

Szczegóły kazania

Modlitwa uciśnionego człowieka Cz. 2

Odsyłacze:
Jon 2:1-11; Ps 32:3; Iz 49:14-16; Jn 4:29, 10:27-29; 2 Kor 1:8-10; Łk 22:31,32; Mr 14:72; Ef 2:8,9; 1 Sm 2:25; Mt 1:20,21; Dz 4:12
Flashplayer needs Javascript turned on