Start Nauczanie Nawrócenie Niniwy

Szczegóły kazania

Nawrócenie Niniwy

Odsyłacze:
Jon 3:1-10, 2 Krl 17:13,14; Mt 12:41; Łk 7:6,7, 23:35,47; Iz 58:5,6,8,9
Flashplayer needs Javascript turned on