Start Nauczanie Czy to słuszne, tak się gniewać? Cz. 2

Szczegóły kazania

Czy to słuszne, tak się gniewać? Cz. 2

Odsyłacze:
Jon 4:5-11; Ps 43:4; Łk 10:17-18,20, 12:16-21; Rdz 4:6,7; Joba 5:2
Flashplayer needs Javascript turned on